Välkommen till Stockholms Markkonsult AB!

Vi kan hjälpa er med

  • Schaktning
  • Sprängning
  • Markarbeten
  • Grunder
  • Rivning
  • Krossning
  • Asfaltering
  • Materialtransporter

Vi är medlemmar i ME maskinentreprenörerna där vi är försäkrade och fackligt anslutna enligt deras kollektivavtal.